Мариана Тодорова е доктор по футурология и създател и на блокчейн платформа за постигане на консенсус и взимане на решения. През тази година излезе първата й книга, написана съвместно с американския футуролог Теодор Гордън, един от инженерите на модула „Аполо“, кацнал на Луната.

Ето такава класа очаквайте на сцената на форума „Професиите на бъдещето“ на 6 ноември и запазете своето място сега, защото останаха съвсем малко.

JA: Как и доколко според Вас ще навлезе в следващите години в България проектният принцип на работа и работно взаимоотношение работодател/служител?

М.Т.: През 2050 година около 3,5 млрд. души ще бъдат самонаети, което ще представлява около половината заетост по света. В този контекст, проектният принцип ще бъде доминиращ, позволяващ гъвкавост, адаптивност и пре-изобретяване на уменията.

 

JA: Кои са уменията на настоящето и кои на бъдещето, в HR контекст?

М.Т.: Уменията на настоящето са тясна и отлична специализация в едно направление, усилия в STEM науките, владеене на езици. Много скоро бъдещето ще ни покаже, че ерата на тясната специализация свърши. Дигиталната грамотност ще бъде базова компетентност, но по важни ще бъдат: критично мислене, емоционална, социална и културна интелигентност, лекота да се променя умствената нагласа, както и проявата на емпатия.

 

JA: Назовете професия на бъдещето, която не съществува в момента, но си я представяте след 5 или 10 години?

 

М.Т.: Няколко са: дизайнер, човек машина интерфейс или на роботска „личност“, облачен биолог, мениджър по преработка и употреба на боклука, специалист по „дигитална смърт“, прогнозист на земетресения.

 

Не пропускайте да се регистрирате за форума ТУК!